↫ Kunstenaars

Brecht Koelman

Biografie

Brecht Koelman woont en werkt in Genk. Hij is licentiaat in de wijsbegeerte en master in de
beeldende kunsten. Momenteel schildert hij voltijds.

werk

Fragment uit tekst Jeroen Laureyns: Artstory 10: Brecht Koelman

(…)
Terwijl ik naar die tuin kijk, verbaas ik mij erover dat er van het stedenbouwkundige,
politieke, sociologische of antropologische aspect van deze tuin niets in de schilderijen van
Koelman opduikt en dat is de grote kwaliteit ervan. Zijn schilderijen zijn geen kneuterige
weergave van het eigen lapje grond door een zondagsschilder per vergissing voor
schilderkunst aanzien, noch vormen ze het decoratieve sluitstuk van de landelijke stijl die in
Belgisch Vlaanderen zo populair is en waarvan de aankleding en aanleg van de tuin toch ook
laat zien, hoe het bakstenen huis nog in de fermette-sfeer lijkt thuis te horen, maar in zijn
latere decoratieve toevoegingen al naar de pastorijwoning stijl is opgeschoven. Dat alles laat
Koelman in zijn kleine landschapsschilderijen volstrekt links liggen wanneer hij in die tuin zijn
ezel opstelt en schilderijen weet te maken die als kleine enigma’s werken. Hij weet van die tuin
kamers in een hoofd te maken, gedachten en gemoedsstemmingen die met verf op doek zijn
uitgedrukt.
De schilder weet wat hij doet en hij weet dat schilderen een andere manier van denken is. Een
vorm van kennis over de dingen van het leven die ouder en fundamenteler is dan het
positivistische idee van kennis dat vandaag de wereld domineert.

(…)
Jeroen Laureyns van het Agentschap voor geestelijke gastarbeid, de Belgische sectie.
(De oorspronkelijk tekst bedraagt vijf bladzijden, en is een verslag van een atelierbezoek,
alsook een bespreking van het werk en werkwijze in april 2016. Deze ‘Artstory’ kadert binnen
een reeks die Jeroen maakt over kunstenaars hier te lande. De reeks is gaande en voorlopig
nog niet gepubliceerd)