↫ Kunstenaars

Elias Ghekiere

Werk

Elias Ghekiere maakt gebruikt van schilderkunst, tekeningen, foto’s en objecten in installatieve opstellingen.

In zijn praktijk staat de representatie van materialiteit en de rol van patronen in onze esthetische ervaring centraal. Het concept van ambachten is de sleutel tot dit onderzoek- zowel conceptueel als formeel- daar waar ze gezien kunnen worden gezien als een culminatie van tijd, kennis en technologie.

Zijn oeuvre kan worden opgevat als een collectie, een poging om harmonie te bereiken in een stilistisch eclectisme doorheen verscheidene media. Hierin is het spanningsveld tussen de onderling verbonden artefacten even belangrijk als de elementen zelf.

Biografie

Elias Ghekiere (1991) behaalde zijn Master in de schilderkunst aan de Provinciale Hogeschool Limburg en won de Wanatoe Publieksprijs voor zijn masterproject in 2013. Hoewel hij werkt in verscheidene media, blijft schilderkunst de kern van zijn manier van kijken en maken. Daarna resideerde hij bij het FLACC, waarvoor ook een STROOM subsidie werd toegekend.

Dit onderzoek resulteerde in een selectie voor de Parkstad Limburg Prijs in Nederland. In 2016 werd hij geselecteerd voor het Hoger Instituut voor Schone Kunsten.