↫ Kunstenaars

Niko Hendrickx

‘Gaan waar ik nog niet ben geweest.’
Ik zie mijn eigen creatieve brein als een heelal waarin elke ster en elke planeet een idee is. Hoezeer
deze hemellichamen ook op elkaar lijken, ze zijn altijd anders van inhoud en vorm. Er is een sterke
drang in mij die al deze ideeën wil exploreren, een drang die mij van de ene planeet naar de andere
voert. Zodra een idee onderzocht en uitgewerkt is, richt ik mijn blik op een naburige planeet of zoek
ik een andere uitdagende ster.
Mijn universum ontstaat in het spanningsveld tussen gevoel, impulsiviteit en denken. Vaak gebruik ik
metaforen en analogieën om een redenering en vervolgens een kunstwerk op te bouwen. Het
hoofdonderwerp van mijn oeuvre is transformatie en verandering. Vaak met een extra reflecterende
laag over mens en maatschappij.
De ruimtereis in mijn eigen hoofd resulteert in een oeuvre dat een aaneenschakeling is van reeksen
én solitaire werken. Daarbij verken ik voortdurend nieuwe methodes om mijn ideeën optimaal vorm
te geven.
Het blijft een continue uitdaging om mijn telescoop te richten op andere werelden en die vervolgens
op te zoeken. Ik wil steeds weer onbekende impulsen oppikken en nieuwe elementen toevoegen, om
zodoende mijn eigen heelal meer te onderbouwen en te versterken.

Biografie
Niko Hendrickx (1974) is een beeldend kunstenaar die woont en werkt in Lommel. Hij behaalde zijn
master in de beeldhouwkunst aan het St. Lucas in Gent. Zijn kunst richt zich op ‘transformatie en
verandering’ in de breedste zin van het woord. Hij gebruikt traditionele media zoals schilderen,
tekenen en beeldhouwen, evenals (en vaak gecombineerd met) 3D-animatie en video.